Bezpečnostné dvere


Pokiaľ chcete pocit istoty, spánku, vyššiu ochranu, tak si zakúpte bezpečnostné vchodové dvere, ktoré vám splnia všetky tri veci naraz. Bezpečnostné dvere sa používajú najmä v panelákoch, keďže ide o budovu, kde sa neustále pohybujú ľudia, preto si rodiny nechávajú namontovať tieto dvere s bezpečnostnými prvkami, ako sú dva zámky, poistky, hrubšie dvere, oceľová výstuž a pod.. Pokiaľ bývate na prízemí a máte balkón tak bezpečnostné dvere sú pre vás nevyhnuteľnou časťou vášho domova.
Po panelákoch si nechávajú bezpečnostné dvere namontovať podniky, keďže tam majú ukryté napríklad peniaze, hmotný majetok či iné dokumenty, ktoré sú pre nich veľmi dôležité. 

Je preukázané že investícia do bezpečnostných dverí je dobrou investíciou, lebo síce zaplatíte trošku viac ako za normálne vchodové dvere, ale pokiaľ by ste mali prísť o majetok, tak je oveľa lepšie zaplatiť viac a byť zabezpečený.

Bezpečnostné dvere môžu byť tak isto protipožiarneho alebo priemyselného charakteru. Pri bezpečnostných dverách tak isto rozoznávame rôzne typy bezpečnostných tried, od tých najlepších po tie horšie.

Bezpečnostné dvere sa tak isto odlišujú v počte istiacich bodov, kde pri protipožiarnych alebo priemyselných je ich menej, pri bezpečnostných je ich niekoľkonásobne viac.

Každé dvere sa otvárajú určitou kľučkou, guľou či madlom. Táto časť dverí sa nazýva kovanie. Pri bezpečnostných dverách poznáme kovanie prekryté, poloprekryté a otvorené. To znamená, že kovaním sa dvere nielen otvárajú, ale slúži aj ako bezpečnostná časť dverí. 
Bezpečnostné dvere