Bezpečnosť garážových brán


U automatických garážových bránach nejde len o rýchlosť otvárania a kvalitu, ale tak isto aj o bezpečnosť, keďže automatické garážové brány nie sú vôbec najbezpečnejšie. Ohrozené sú hlavne malé deti, ktoré sa pri týchto garážových bránach môžu rýchlo zraniť.

V dnešnej dobe je mnoho výrobcov garážových brán, ktorí sa líšia nielen kvalitou, ale tak isto bezpečnosťou garážových brán. Bezpečnosť garážových brán môžeme rozdeliť do dvoch skupín a to na zabezpečenie brán proti vlúpaniu a na zabezpečenie proti prípadným úrazom alebo poškodením majetku garážovými bránami. Z hľadiska bezpečnosti proti vlúpaniu je potrebné zabezpečiť si kvalitné zámky s vložkou, ktorá má ochranu proti vyvŕtaniu zámku. U výklopných brán, ktoré nemajú elektrický pohon je dobré si prirobiť trojbodovú ochrannú závoru. Pri všetkých garážových bránach je dobré si doinštalovať uzamykaciu sadu, ktorá slúži k uzamknutiu spodných zámiek. Tá vám dodá väčší pocit istoty pri dlhodobejších odchodoch z domova.

Pri nákupe automatických sekčných garážových brán, by ste mali dbať na to či majú poistku proti vlúpaniu a nadvihnutiu brán.

Pri automatických garážových bránach sú rizika úrazu pri zlom zavretí brány sa môže stať úraz, prípadne z garážových brán trčia rôzne oceľové lanká, ktoré sú súčasťou mechanizmu, môže byť poškodená elektrika a podobne.

Novšie série garážových brán sú bezpečnejšie, ako staré a preto európska únia nariadila prísne opatrenia ohľadom garážových brán. Ide napríklad o stanovenie, že garážové brány musia mať ochranu prstou voči privretiu, ochranu proti zásahu z boku a poistkou proti pádu dverí. 
bezpečnosť garážových brán