Protipožiarne dvere


protipožiarne dvereKaždý majiteľ či už bytového alebo nebytového priestoru by mal zvážiť možnosť zakúpenia protipožiarnych dverí. Dôvodom obstarania protipožiarnych dverí je predovšetkým ochrana majetku pred následkami požiaru.

Úlohou protipožiarnych dverí je zamedzenie šíreniu plameňov a tepelného toku do ďalších miestností v objekte. Doba po akú dvere odolávajú plameňom a vysokej teplote je rôzna. Odvíja sa od typu dverí. Niektoré dvere dokážu plameňom vzdorovať 30, 45, 60, 90, 120 a aj 180 minút. Protipožiarne dvere sú vyrobené z nehorľavých materiálov. Každé dvere však majú odlišnú protipožiarnu odolnosť, s čím súvisí doba, po ktorú sú dvere schopné vzdorovať plameňom.

Za zmienku stojí aj označenie protipožiarnych dverí. Dvere označené písmenami EW sú odolné voči plameňom. Dvere, ktoré sú označované EI, sú odolné plameňom a aj tepelnému toku.

Čo sa týka materiálov, z ktorých sú dvere vyrobené, aj tu je niekoľko variantov. Na výber sú protipožiarne dvere oceľové, drevené s protipožiarnymi presklenými stenami, priečkami a oknami. Na menšie otvory (šachty, prestupy ...) sa užívajú revízne dvierka. Aj v prípade protipožiarnych dverí existuje niekoľko variantov, preto si iste vyberie každý.

Protipožiarne dvere bývajú hasičmi odporúčané do miestností, v ktorých je väčšia pravdepodobnosť vzniku požiaru. Takýmito miestnosťami sú napríklad kotolne a garáže. Najlepšie však urobíte, keď si protipožiarne dvere zaobstaráte do všetkých miestností v celom objekte. Výber protipožiarnych dverí by sa rozhodne nemal podceniť. Ochránite tak nielen život a zdravie vám a celej vašej rodine, ale ochránite tak i váš majetok. Zaobstarajte si kvalitné protipožiarne dvere a určite sa vám bude lepšie zaspávať.